Jag heter Carl Fredrik Ahlstedt och är en mångfacetterad gitarrist och musiker. Mitt musikaliska engagemang sträcker sig över många olika genrer och stilar men har sin grund, rent tekniskt, i den klassiska gitarrens tradition. Mitt intresse och förkovring i olika stilar vidgar mitt musikaliska perspektiv och utökar möjligheten till nya intressanta vinklar i mitt musicerande.

Jag har en kandidatexamen från Örebros musikhögskola där jag studerade gitarr och kammarmusik för gitarrpedagogen Peder Riis och pianisten Mats Jansson. Jag tog min masterexamen i Malmö där jag studerade för Gunnar Spjuth och Göran Söllscher.